Geneze

Na jaře 2021 vznikla iniciativa Vyrůstat doma, která během května, června a července téhož roku uspořádala na Malostranském náměstí v Praze několik happeningů na podporu zrušení kojeneckých ústavů. V centru Prahy, hned vedle Poslanecké sněmovny, jsme natahovali prádelní šňůry. Celý den přicházeli lidé a věšeli na ně dupačky, taky vzkazy a dětské obrázky. Vlálo to tam všechno jako symbol těch, kteří vyrůstají sami, bez rodiny.

Parlament nakonec na sklonku léta 2021 po mnoha letech diskusí a snahy spousty lidí kojenecké ústavy pro děti do tří let skutečně zrušil.

Na náměstí jsme tehdy byly taky my dvě, novinářka Barbora Postránecká a fotografka Jana Plavec. O pár měsíců později jsme dostaly nabídku napsat o náhradní rodinné péči knihu. Jaké to je být pěstoun? Co všechno to obnáší? Co je to přechodné a co dlouhodobé pěstounství? Jaký je rozdíl mezi pěstounstvím a adopcí? Potřebuje dítě znát svoji biologickou rodinu? Jak se vyrovnat s tím, když přijdete o mámu a tátu? Jaké to je, vyrůstat v dětském domově? Jaké to je, najít nový domov? Jaký rodič musím být, abych to celé zvládl?

O tom všem bude naše kniha.

Rozhodly jsme se sestavit ji z příběhů konkrétních lidí, kteří mají osobní zkušenost s pěstounstvím, adopcí a s životem v ústavní péči. Všechny rodiny, o nichž v knize píšeme, jsme s Janou Plavec navštívily. Vyprávění tak budou doprovázet autentické černobílé fotografie zachycující momenty jejich každodenního života.

Zároveň jsme se rozhodly, že společně napíšeme ještě jednu, jedenáctou kapitolu, v níž se dostaneme tak trochu za hranice naší republiky. V březnu 2022 přijeli do Česka ukrajinští pěstouni. Utíkali se svými dětmi z okupované země a česká organizace SOS dětské vesničky jim nabídla pomoc. Nyní žijí tady, společně s námi. Zajímá nás, jaké je pěstounství na Ukrajině. Jak se jim tady žije? A jaká je vůbec historie a současnost SOS dětských vesniček?

Děkujeme za vaši podporu. Věříme, že kniha zaujme nejen ty z vás, kteří uvažují, že by si osvojili dítě, ale taky ty, kteří si „jen“ čtou rádi příběhy, jež se opravdu staly.

Kniha vyjde na podzim 2023 v nakladatelství Vyšehrad.